(9) Buddhist Monuments at Sanchi / (10) Rock Shelters of Bhimbetka / (11) Konark Sun Temple


 

(9)Buddhist Monuments at Sanchi / Madhya Pradesh

กลุ่มพุทธสถานแห่งสาญจี (Buddhist Monuments at Sanchi) 

“สาญชี” เป็นชื่อหมู่บ้านในส่วนกลางของรัฐมัธยประเทศ มีอนุสรณ์สถานทางพระพุทธศาสนากว่า 50 จุดทั้งเสา พระราชวัง วัด และสถูป มีอายุอยู่ตั้งแต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 และมีการใช้งานเรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 12 มีทั้งที่สภาพทรุดโทรม และบางแห่งยังอยู่ในสภาพดี

ไฮไลท์ของกลุ่มพุทธสถานแห่งนี้คือ มหาสถูปสาญจี (Sanchi Stupa) เป็นโครงสร้างหินเก่าแก่ที่สุดในอินเดีย สร้างโดยคำสั่งของพระเจ้าอโศกมหาราช ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 แกนกลางของสถูป คือ โครงสร้างอิฐรูปครึ่งวงกลมที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า ด้านบนของสถูปปัก ฉัตรวลี (ร่มหลายชั้นที่ปักอยู่บนยอดสถูป) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความสำคัญของสถูปนี้ สถูปแห่งนี้จึงน่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติและที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ สถูปมีระเบียงและซุ้มประตูอยู่โดยรอบ เรียกว่า "โตรณะ" แกะสลักลวดลายและตกแต่งอย่างหรูหรา และยังอยู่ในภาพที่ดีเยี่ยม

เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ห่างไกล กลุ่มพุทธสถานแห่งสาญจี จึงเพิ่งจะถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1818 และ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี  1989

เรียบเรียงจาก wikipedia.com
ภาพจาก rakheeghelani.com 

(11) Konark Sun Temple / Odisha

เทวสถานโกนารัก ตั้งอยู่ใกล้แนวชายฝั่งทะเลในเขตเมืองปูริ (Puri) ของรัฐโอริสสา (Odisha) สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์นรสิงห์ที่ 1 แห่งราชวงศ์คงคา ประมาณคริสศตวรรษที่ 13 ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ราชครูปาปะ พรามครี ตัววัดถูกพบในป่ารกชัฎ และมีเกลือจากทะเลปกคุลมหนาแน่น ต่อมาชาวอังกฤษนำทีมโดย เฟอร์กัสสัน ได้เข้ามาสำรวจในปี พ.ศ. 2380 เริ่มทำการบูรณะในปี พ.ศ.2425 มีการย้ายประติมากรรมบางส่วนไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองกัลกัตตา (Kalkata) และบูรณะเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2453

เทวสถานโกนารัก สร้างตามความเชื่อและศรัทธาในองค์สุริยะเทพ มีวิหารแกะสลักภาพร่ายรำบูชาพระอาทิตย์, มีปฎิมากรรมแห่งกามาสูตร คล้ายที่คชุรโห (Khajuraho), มีมณฑปสร้างอุทิศให้พระนางมายาเทวี ชายาของสุริยะเทพ และ มีราชรถซึ่งเชื่อว่าองค์สุระยะเทพทรงขี่ม้าทรงพระอาทิตย์ ลากราชรถเดินทางสู่สรวงสวรรค์

ส่วนที่โดดเด่นและยังสมบูรณ์ที่สุด คือ วิหารทรงพีรามิด รอบฐานมีกงล้อรถ 12 ล้อ แทน 12 ราศี แต่ละกงล้อสูง 10 ฟุต ที่ฐานกงล้อแกะสลักเป็นรูปช้างรองรับอย่างสวยงาม ส่วนที่เป็นห้องใหญ่ใช้ในการทำพิธียังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เทวสถานแห่งโกนารักนี้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าโอริเซียนสไตล์ ซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฏอยู่ในเทวสถานภายในแถบแคว้นโอริสสาเท่านั้น

เทวสถานโกนารัก ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1984

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ท

Visitors: 45,404