India Visa

วีซ่าท่องเที่ยวเข้าอินเดียมีอยู่สองประเภท คือ วีซ่าแบบธรรมดาที่ต้องไปยื่นที่สถานฑูต และ วีซ่าออนไลน์ หรือ E-Tourist Visa ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ มาดูกันว่าวีซ่าสองแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไง เป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจค่ะ 

-------------------------
ลิงค์เพื่อกรอกยื่นวีซ่าอินเดีย https://indianvisaonline.gov.in

-------------------------- 


** อัพเดท ณ วันที่ 9 เมษายน 2562

รับทำวีซ่า E-Tourist Visa

เรารับยื่นวีซ่าอินเดียแบบ E- Tourist Visa ในราคา 3,200.- / คน (รวมค่าวีซ่าแล้ว)
กรอกรายละเอีดด้านล่าง ส่งมาให้เรา แล้วเราจะติดต่อกลับจ้า

เมื่อถึงอินเดียแล้ว...
ก่อนเข้า ตม. คุณต้องกรอกรายละเอียดส่วนตัวเล็กน้อย ตามใบหน้าตาอย่างด้านล่างนี้ หาได้บริเวณก่อนเข้าช่องคนตรวจเมือง


 

Visitors: 54,982