(33) Nanda Devi & Valley of Flowers / (34) Great Himalayan National Park / (35) Khangchendzonga National Park


 

(33)Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks / Uttarakhan

นันทาเทวี และ อุทยานแห่งชาติหุบเขาดอกไม้ นันทาเทวี เป็นยอดเขารูปหางปลาที่สูงเป็นอันดับสองในอินเดีย ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยตะวันตก ในรัฐอุตตรขันฑ์ (Uttarakhand)

อุทยานแห่งชาตินันทาเทวี (Nanda Devi National Park) ตั้งอยู่ในเขตรอบๆ ยอดเขานันทาเทวี เป็นเขตที่สูงชัน เหลี่ยมเขาสลับซับซ้อน เข้าถึงยาก เป็นบ้านของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่าง หมีควาย (Asiatic Black Bear), เสือดาวหิมะ (Snow Leopard) และแกะหิมาลัย (Blue Sheep)

ถัดลงมาเป็น อุทยานแห่งชาติหุบเขาดอกไม้ (Valley of Flowers National Park) เป็นหุบเขาที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์และดอกไม้หายากในเขตเทือกเขาหิมาลัย

ความซับซ้อนของนันทาเทวี ผสมกับ ความอ่อนหวานของของหุบเขาดอกไม้ ทั้งสองอุทยานรวมกัน ได้รับการยกย่องว่าเป็น การผสมผสานที่มหัศจรรย์ และลงตัวของธรรมชาติ และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี 1988

Visitors: 95,673