หนำใจ ที่จัยปูร์

โปรแกรมการเดินทาง


Day 0 /  THU 18 AUG : Bangkok - Jaipur
เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 130 เวลา 19:25 ถึงสนามบินนานาชาติจัยปูร์ เวลา 22:05 รถและผู้นำทริปรอรับที่สนามบินจัยปูร์ เข้าที่พัก

(Overnight in Jaipur)

Day 1 /: Jaipur Sight Seeing Day 1
“จัยปูร์” เมืองที่ได้ชื่อว่า “เมืองสีชมพู” เพราะสมัยโน้น พระมหาราชาแห่งจัยปูร์ได้สั่งให้ประชาชนทาบ้านเรือนในเมืองเก่าเป็นสีชมพูเพื่อต้อนรับมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ ซึ่งชาวอินเดียเชื่อว่าสีชมพูคือสีแห่งไมตรีจิต  

ตรงไปยัง Amber Fort ใช้เวลากับความอลังการของ ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) พระราชวังและป้อมปราการที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของพระมหาราชาแห่งจัยปุระ เสร็จแล้วลงมาถ่ายรูปที่บ่อน้ำโบราณแห่งหนึ่งของจัยปูร์ คือ Panna Meena Ka Kund (ไม่มีค่าเข้า) ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับป้อมฯ / Srijagat siromaniji temple (อยู่ใกล้ๆบ่อน้ำ) / จากนั้นไปดูสาธิตและวิธีการทำ Hand Block Printing ศิลปะพิมพ์ผ้าที่เลื่องชื่อของจัยปูร์ ณ Anokhi Museum Of Hand Printing

 เสร็จแล้วกลับเมือง แวะถ่ายรูปที่ พระราชวังกลางน้ำ (Jal Mahal) 
(Overnight in Jaipur)

Day 2 / : Jaipur Sight Seeing Day 2
ไปถ่ายรูปที่ Patrika Gate (Jawahar Circle) จากนั้นกลับเข้าเมืองเก่า

- ชมด้านในของ พระราชวังสายลม(Hawa Mahal) สิ่งก่อสร้างด้วยหินทรายสีชมพู มากมายด้วยหน้าต่างช่องเล็กๆ ที่ถูกแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามนี้ ครั้งหนึ่งเคยเป็นหน้าต่างที่เหล่าสาวๆ นางในได้มาเฝ้ามองชีวิตของผู้คนภายนอกพระราชวัง ปัจจุบันพระราชวังสายลมคือหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของจัยปูร์ 
- ชม City Palace  ซึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือประตู 4 ฤดู 
- ชม Jantra Mantra หอดาราศาสตร์กลางแจ้งที่แสดงถึงสติปัญญาชั้นเลิศของคนสมัยโบราณ 
เดินเล่น ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

Day 3 / xx : Jaipur - Alwar (158 Kms / 3 hours)
xxx
(Overnight in Alwar)


แล้วชมพระอาทิตย์ตกที่ป้อม Nahargarh Fort 

Visitors: 97,426