Kinnuar Valley (กำลังเรียบเรียงโปรแกรม)

Day 1 / 13 MAY 2023: Bangkok - Delhi - Chandigarh (Flight)
เดินทางด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG -323 เวลา 07:35 - 10:35 แล้วต่อเที่ยวบินที่ ของสายการบินไปยังเมือง Chandigarh
(Overnight: CHANDIGARH)

Day 2 / 14 MAY 2023 : 
Chandigarh - Narkanda (174 Kms / 4 - 5 Hours)
Arrival at Chandigarh Airport, and proceed to Narkanda
(Overnight: NARKANDA)
 
Day 3 / 15 MAY 2023: Narkanda - Sarahan - Sangla (153 kms / 6-7 Kms)
วันนี้ออกเดินทางทั้งวันไปยัง หมู่บ้านซังกล้า (Sangla) ระหว่างทางแวะหมู่บ้าน ซาฮารัน (Saharan)

ผ่านแม่น้ำบาสป้า (Baspa River) ผ่าน ซังกล้าวัลเล่ย์ (Sangla Valley) อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านซังกล้าที่ขึ้นชื่อในเรื่องเกษตรกรรม 
(Overnight in SANGLA)
 
Day 4 / 16 MAY 2023 : Sangla - Rakcham (Hike) - Chitkul - Kamru Fort - Sangla
จากซังกล้า ออกเดินทางราวๆ 40 กิโลฯ ต่อไปยัง หมู่บ้านชิตตูล (Chitkul) หมู่บัานสุดท้ายชายแดนอินเดีย - จีน ที่นี่มีที่ตั้งอันสวยงาม เดินเล่นและถ่ายรูปริมแม่น้ำบาสป้า แวะเยี่ยมชมวัดประจำหมู่บ้าน 

จากนั้นกลับมายังซัลกล้า เดินไปยัง
ป้อม Kamru เก่าที่มีอายุประมาณ 1,000 ปีถือเป็นป้อมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐหิมาจัลประเทศ
(Overnight in SANGLA)

Day 5 / 17 MAY 2023 : Sangla - Nako - Kalpa (6-7 Hours)
จากนั้นเดินทางต่อไปยังทางหลวงระหว่างอินเดีย - ธิเบต หมายเลข NH 22 ไปยัง หมู่บ้านนาโก (Nako) เขตสุดท้ายของ คินนัวร์วัลเลย์ (Kinnaur valley)

นาโก 
รู้จักกันในชื่อ 'ดินแดนแห่งเทพนิยาย' ที่นี้ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เขียวขจี เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากหลายชนิด ตั้งอยู่ที่ความสูง 3,600 เมตร ระหว่างหุบเขา Kinnaur และ Spiti 

แล้ว
เดินทางกลับไปยัง หมู่บ้านกัลป้า (Kalpa)
(Overnight in KALPA)

Day 6 / 18 MAY 2023: Kalpa Local Sightseeing
หมู่บ้านกัลป้า (Kalpa) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำ Sutlej ที่ในตำนานว่ากันว่าเป็นเมืองที่องค์พระศิวะเคยมาประทับอยู่ในช่วงหน้าหนาว ที่นี่จะเห็นวิวของเทือกเขา Kinner-Kailash และยอดเขา Jorkandan ด้วย 

เยี่ยมชมวัดประจำเมืองกัลป้า และจุดสูงที่สุดและหวาดเสียวของที่นี่ เรียกว่า Suicide Point
(Overnight in KALPA)

Day 7 / 19 MAY 2023: Kalpa - Shimla (210 Kms / 6-7 ชั่วโมง)
เดินทางกลับไปยังชิมลา
(Overnight in Shimla)

Day 8 / 20 MAY 2023: Shimla - Chandigarh (115 kms / 3 ชั่วโมง) - Delhi
(Overnight in Chandigarh) 
Bangkok
 
Visitors: 91,934